Merilni sistemi

Moderni merilni sistemi za nadzor toplote in vode

Kontrola in meritve porabe energije za ogrevanje je izredno pomembno v stanovanjskih zgradbah. To lahko dosežemo z uporabo naprednih merilnikov, ki nam pokažejo ključne podatke, ki jih potrebujemo, da ugotovimo koliko stroškov nastane skozi določeno obdobje.

Merilni sistemi zajemajo začetne ugotovitve porabe energije za toploto, kot tudi porabo vode, ki jo imamo v povprečju v stanovanjskih zgradbah. Poglejmo si, zakaj potrebujemo natančne merilne sisteme in kako nam lahko pomagajo, da ažuriramo problematične prostore v našem objektu.

Katere so rešitve merilnih sistemov?

Inštalacija merilnih sistemov obsega namestitev merilnih sistemov v ključnih prostorih, kjer želimo izboljšati učinkovitost ogrevanja oziroma zmanjšati porabo vode.

Merilni sistemi

Ponuja nam sledeče rešitve za naš stanovanjski objekt:

  • Vgradnja natančnih merilnikov ogrevanja
  • Vgradnja merilnikov vode, ki nam pomagajo z znižanjem stroškov
  • Popis izmeritev, izdelava načrta sanacije ter priprava obračuna porabe energije za toploto in vodo

S temi orodji lahko hitro izboljšamo učinkovitost naših strojnih inštalacij.

Prihranitev stroškov

Merilni sistemi nam sami po sebi ne morejo prihraniti stroške, saj so samo naprave s katerimi izmerimo porabo. So pa prvi korak k našemu razumevanju, kje so največje izgube. Ko zberemo dovolj podatkov z merilnimi sistemi, je čas, da se lotimo sanacije posameznih sistemov.

Merilni sistemi so najbolj potrebni pri stanovanjskih objektih, kjer je porazdelitev porabe vode in toplotne energije po različnih osebah drugačen. Nepravilna porazdelitev lahko privede do nezadovoljstva med stanovalci, saj nekateri plačujejo sorazmerno več kot drugi. Merilni sistemi pa so odlična rešitev, da se ugotovi dejanska poraba in stroške porabe strojnih inštalacij porazdeli med posamezniki.

Izdelava obračuna

Popis merilnikov nam omogoča, da lahko podjetje, ki jih je vgradilo naredi natančen izračun hladne in tople vode. Porabo se tudi izračuna za toplotno energijo, kjer v posebnih programih izdelajo natančen obračun s podatkov merilnih sistemov.

Optimizacija teh procesov se tudi imenuje hidravlično uravnoteženje. S to metodo se meri pretoke in tlake za ogrevalni sistem, ki se ga nastavi na optimalno delovanje. S optimizacijo si zmanjšamo stroške in zagotovimo boljše delovanje ogrevalnega sistema.

Možno je tudi, da se po končani novogradnji izvede meritve električne energije. To je priporočeno tudi, če smo prostor adaptirali ali kakorkoli spremenili, saj bomo tako lahko sanirali električno napeljavo in omogočili, da deluje brezhibno.

About the author