Obvezno zdravstveno zavarovanje je eden od načinov po katerem je urejeno zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja nosilka zavarovanja vsem državljanom. Nosilka zavarovanja je neprofitna ustanova, ki zagotavlja zdravstveno varstvo državljanom s prihodki ter državljanom brez prihodkov. Zdravstveno varstvo državljanov je bilo v zgodovini zelo različno zagotovljeno. Premožni sloji so imeli bistveno lažji dostop do zdravnika in zdravstvene oskrbe, revnejši sloji so si težje zagotavljali zdravstveno varstvo.

Napredek znanosti in tehnologije v osemnajstem stoletju je zahteval korenito spremembo varovanja zdravja. Zgodil se je predvsem v osemnajstem stoletju, posledica pa je bilo med drugim tudi povečano število obolelih in poškodovanih. Pojavila se je potreba po organiziranem varovanju zdravja. V petdesetih letih osemnajstega stoletja so na ozemlju Slovenija nastale Bratovske skladnice.

To so bile blagajne, ki so preko vplačil omogočale financiranje najnujnejših zdravstvenih zavarovanj. Prvo obvezno zdravstveno zavarovanje pa je nastalo nekaj desetletji kasneje. Takratna Avstro Ogrska je bila tretja država na svetu, ki je uvedla obvezno zdravstveno zavarovanje po Bismarckovem modelu. Danes je v obvezno zdravstveno zavarovanje eden od modelov javnega sistema zdravstvenega varstva. Poleg javnih sistemov zdravstvenega varstva obstajajo tudi privatni sistemi javnega varstva. V Sloveniji je obvezno zdravstveno zavarovanje ena izmed možnosti zavarovancev. Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo možnost izbrati tudi eno od prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj. Drugi možnosti sta dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali dodatno ali nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Zavarovancu obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja seznam pravic ter osnovno zdravstveno oskrbo. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje mu omogoča kritje za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Dodatno ali nadstandardno zavarovanje pa zavarovancu zagotavlja bolj kakovostno, hitrejšo in ugodnejšo obravnavo. Kakovostno obravnavo zagotavlja dodatno zavarovanje s takojšnjo napotitvijo k zdravniku specialistu, hitrejšo z krajšim časom sanacije težav, ugodnejšo pa z kritjem stroškov.

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja kakovost življenja vsem državljanom ter osebam, ki se na ozemlju države ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

wiz.si/o-wiz-zdravju2

About the author