Registracija avtomobila je preprost postopek

Registracija avtomobila je pojem, ki si ga lahko vsak lastnik avtomobila razlaga po svoje. Večini pojem registracija avtomobila pomeni formalnost, s katero je mogoče zagotoviti pravico do uporabe avtomobila v cestnem prometu. Pravica uporabljati avto v cestnem prometu avto pridobi ob izpolnjenih pogojih.
Avto mora biti tehnično brezhiben in ustrezen, biti mora zavarovan ter imeti poravnane obveznosti iz naslova plačila cestne takse. Uporaba avtomobila je danes pogosto nujno zlo, saj javni prevoz ni urejen ter ni kakovostna mobilnost. Kvečjemu je lahko cenejša mobilnost, vendar to ni ravno pogosta praksa.

V Sloveniji je avto več kot prevozno sredstvo

Zato ter kljub nekaterim sodobnim alternativam v Sloveniji avto še ostaja vedno zelo priljubljen način prevoza. Med v Slovenijo počasi prihajajoče razne nove oblike sodijo souporaba avtomobila ter razne nove oblike uporabe osebnega avtomobila. Pri tem gre za kratkotrajno izposoja avtomobila, s čemer se znižajo stroški lastništva ob zmanjšani individualnosti uporabe. Formalnost registracije avtomobila se lahko nanaša na prvo registracijo ali podaljšanje registracije. Prva registracija pomeni, da je avto prvič registriran v Sloveniji. To so lahko vozila kupljena v Sloveniji ali iz tujine uvožena vozila. Po preteku zakonsko določenega obdobja, je potrebno registracijo podaljšati.
Registracija avtomobila je danes zelo enostaven postopek, vedno več je tudi ponudnikov storitve. Sam postopek lahko traja do pol ure, v najboljšem primeru okrog deset minut. Registracija avtomobila se lahko podaljša predvsem na željo lastnika, ki želi s tem pridobiti nekatere ugodnosti. To so predvsem ugodnejše zavarovanje in cestna taksa. V tem primeru je potrebno trajanju dodati čas potreben za izvedbo sklenitve zavarovanja avtomobila ter plačila cestne takse. Registracija avtomobila na kratko povedano ponuja veliko možnih kombinacij, razlike so predvsem v združevanju ali ločenemu opravljanju posameznih formalnosti. Komur je pomemben vsak cent, bo izbral formalnosti po načelu najugodnejše ponudbe. Kdor bolj ceni svoj čas obratno želi, da je registracija avtomobila opravljena zelo hitro.

About the author